Alle Visa/Dankort og Mastercard som udstedes via danske penge institutter er omfattet af denne sikkerhedsløsning.